منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اسلایدر
بازديدها
بنر
تقويم
جستجو
کارگاه آموزش
کمیته های بیمارستانی
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
منوی فوتر
ورود كاربران
ورود
کمیته های بیمارستانی
1398/3/7 سه‌شنبه
کمیته پایش وسنجش بیمارستان شهید بهشتی با حضور دکتر شریعتی ریاست بیمارستان برگزار شد
کمیته پایش وسنجش بیمارستان شهید بهشتی با حضور دکتر شریعتی ریاست بیمارستان ومدیران و معاونین بیمارستان در جهت پایش عملکرد بیمارستان در سال 97 برگزار شد.

.