منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اسلایدر
بازديدها
بنر
تقويم
جستجو
کارگاه آموزش
کمیته های بیمارستانی
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
منوی فوتر
ورود كاربران
ورود
کمیته های بیمارستانی
1398/7/13 شنبه
کمیته فناوری اطلاعات تششکیل شد
این کمیته به ریاست دکتر آبخو رئیس بیمارستان و دکتر شعبانی معاونت،مهندس ایواز مدیرو خانم اسماعیلزاده سرپرستار بیمارستان شهید بهشتی برگزارشد.

.