اورژانس بیمارستان شهید بهشتی

مسئول اورژانس :زهرا کرمزاده
تعداد تخت : 23 عدد

تعداد پرستار : 24 نفر

تعداد بهیار : 4 نفر

تعداد منشی : 4 نفر

نیروی خدمات : 6 نفر


بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی مجهز به امکانات ذیل می باشد:

امکانات موجود :                                                          

مجهز به اتاق CPR                                        

اتاق اورژانس                                        

اتاق ایزوله                                           

اتاق اطفال                                            

اتاق زنان و مردان                                   

اتاق استراحت                                         

 

تعداد بازديد اين صفحه: 4338
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19079249 تعداد بازديد زيرپورتال: 402019 اين زيرپورتال امروز: 313 سایت در امروز: 9262 اين صفحه امروز: 1