واحد عمران بیمارستان شهید بهشتی
 
مسئول واحد عمران:آقای علی رشیدی

شرح وظایف واحد عمران
 
1-بازدید از زمین پروژه و انجام برداشت های اولیه و تهیه نقشه های اجرائی با ترسیم جزئیات لازم
2-بازدید از محل تعمیرات و توسعه ی فضاهای مورد نظر و انجام برداشت های اولیه
وتهیه نقشه های اجرائی با جزئیات لازم
3-جمع آوری اطلاعات و شاخص ها و استانداردهای معماری فضاهای درمانی و بهداشتی
4-پیگیری و رسیدگی به امور محوله جاری
تعداد بازديد اين صفحه: 3189
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19079204 تعداد بازديد زيرپورتال: 402008 اين زيرپورتال امروز: 319 سایت در امروز: 9217 اين صفحه امروز: 2