مسئول واحد درآمد:آقای ابراهیم امیری فخر

شرح وظایف واحد درآمد بیمارستان شهید بهشتی
 
1.کنترل و نظارت بر میزان درآمدهای نقدی و وصول کلیه مطالبات از سازمانهای بیمه گر و ...... 

2.تهیه گزارش های دوره ای و ماهیانه در زمینه وضعیت مطالبات

3.پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای درآمدزا منعقده بین دانشکده ، بیمه ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

4.سامان دهی ثبت اسناد ارسالی به سازمانهای بیمه گر و کسورات مربوطه و پرداختهای مربوطه در پویا سامانه

5.بررسی عملکرد و روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی ها و تهیه گزارش تحلیلی لازم

6.پاسخگویی به ارجاعات ستادی

7.کنترل کلیه حسابهای خزانه داری کل به منظور برگشت مبالغ واریزی
 
تعداد بازديد اين صفحه: 3021
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19080246 تعداد بازديد زيرپورتال: 402067 اين زيرپورتال امروز: 329 سایت در امروز: 10259 اين صفحه امروز: 1