بخش جراحی مردان بیمارستان شهید بهشتی
 مسئول بخش:خانم معصومه موسوی پور
تعداد تخت:28 عدد
تعداد پرستار:9 نفر
تعداد کمک پرستار:4 نفر
تعداد بهیار:1 نفر
تعداد کمک بهیار:4 نفر
تعداد بیماربر:1 نفر
تعداد منشی:2 نفر
نیروی خدمات:4 نفر
تعداد بازديد اين صفحه: 3802
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19079069 تعداد بازديد زيرپورتال: 401989 اين زيرپورتال امروز: 314 سایت در امروز: 9082 اين صفحه امروز: 1