مسئول امور اداری:آقای محمد حسین زاده

 
رئیس اموراداری:1 نفر
مسئول کارگزین:1نفر
کارگزین:3 نفر
ماشین نویسی:1 نفر
متصدیاموردفتری:1نفر 
بایگانی:
1 نفر
دبیرخانه:1 نفر
 
شرح وظایف رئیس امور اداری
1-نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
2-صدوردستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
3-سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
4-تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
5-صدور دستورالعمل و ضوابط مربوط
6-نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط
7-شرکت در کمیسیون ها،سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
 
تعداد بازديد اين صفحه: 4337
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28931096 تعداد بازديد زيرپورتال: 637942 اين زيرپورتال امروز: 212 سایت در امروز: 2575 اين صفحه امروز: 1