بخش زنان وزایمانبیمارستان شهید بهشتی

مسئول بخش:خانم میترا رضایی

تعداد تخت:
20 عدد
تعداد ماما:7نفر
تعداد پرستار:5 نفر
تعداد کارشناس مادران:1 نفر
تعداد بهیار:2 نفر
تعداد کمک بهیار:2 نفر
تعداد منشی:1 نفر
نیروی خدمات:4 نفر
تعداد بازديد اين صفحه: 5636
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19080573 تعداد بازديد زيرپورتال: 402086 اين زيرپورتال امروز: 336 سایت در امروز: 10586 اين صفحه امروز: 2