دفتر خدمات پرستاری بیمارستان شهید بهشتی (ره)

 

مترون بیمارستان

سرکارخانم مریم اسمعیل زاده روزبهانی

 

 

 

 

دفترخدمات پرستاری

خانم

خانم فاطمه بدویی

خانم
خانم اکرم مصداقی
خانم رویا جوزاری
آقای علیرضا نوفرحان

 

 

 

 

 

مسئولین بخش ها

خانم لیلا جابرهاشمی

خانم معصومه میمندی نیا

خانم سرور دارخوین

خانم زینب نصاری

خانم معصومه موسوی پور

خانم

خانم ثریا نصاری

خانم سحر محمودیان

خانم میترا رضایی
خانم زینب سیدی فر
خانم سهیلا مطوری

 

 

شرح وظایف پرستاران بخش :
1- در هنگام تحویل گزارشات بالینی انجام شود
2- مانیتورینگ دقیق بیمار
3- دادن دارو و تنظیم دقیق قطرات سرم
4- کنترل علایم حیاتی هر دو ساعت یکبار ( BP , RR , PR , T )
5- تسکین درد و آرام کردن بیمار و توجه به وضعیت روحی بیمار
6- چک کردن اینکه کدام قسمت بیمار دچار پاراپلژی شده و دیدن سی تی اسکن بیمار و توجه به اینکه کدام قسمت از مغز درگیر شده و دانستن این مطلب که بیمار دچار CVA است یا ICH .
7- در فعالیت های آموزشی بخش و بیمارستان حضور فعال داشته باشند
8- بر روی کلیه سرم ها ، آنزیوکت ها و پانسمان ها تاریخ و ساعت نوشته شده و در روی سرم ها زمان شروع و زمان خاتمه و داروی اضافه شده به سرم هم ذکر می گردد
9- موازین شرعی و اخلاقی از طرف پرسنل و ارتباط با بیمار کاملاً رعایت می گردد
10- درخواست و چک آزمایشات درخواستی لازم برای بیماران و اعلام آزمایشاتی که مشکل یا موردی دارند به پزشک مربوطه
11- اطلاع دادن مشکلات بیمار به پزشک مربوطه
12- حتی الامکان از گرفتن و اجرای دستورات تلفنی از پزشک خودداری گردد و چنانچه گزارش و دستورات تلفنی اجرا گردید در اولین فرصت توسط پزشک مکتوب و مهر گردد
13- به علت کمبود نیرو در شیفت ها تقسیم کار بر مبنای هر 5/2 تخت یک پرستار می باشد
14- هر پرستار مؤظف به مطالعه دقیق و کامل پرونده بیمار خود بوده و از وضعیت بیماران دیگر نیز بی اطلاع نباشد
15- برگه درخواست آزمایش ممهور به مهر پرستار و پزشک همراه با نام و نام خانوادگی و ساعت درخواست آزمایش و نام بخش و شماره تخت و تاریخ درخواست دو برگی پر شده و یک برگ به آزمایشگاه فرستاده و برگه دیگر در پرونده نگهداری می شود .

شرح وظایف بهیار در بخش :
بهیار فعالیت های زیر را در امر مراقبت مددجویان /  بیماران تحت  نظارت  مسئول شیفت
( سرپرست مربوطه ) و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بشرح ذیل می باشد :
 
1) کسب دستور و برنامه کار از مسئول شیفت
2) کمک در امر پذیرش ، ترخیص و یا انتقال مددجویان به / از مراکز بهداشتی درمانی تحت نظارت مسئول شیفت / مراقبت از بیمار و انتقال بیمار از بخش به بخش ، از اتاق عمل یا اورژانس به بخش و از بیمارستان به بیمارستان و انتقال بین شهری
3) تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو شامل : تامین بهداشت پوست و مو/ تامین بهداشت دهان و دندان و غیره .....
4) کمک در تامین نیازهای تغذیه ای مددجو شامل : کمک در دادن غذا به بیمارانیکه نمی توانند به تنهایی غذا بخورند ، تغذیه به وسیله لوله معده
5) تامین نیازهای فعلی مددجو : ( استفاده از لگن و لوله در بیمارانی که بی حرکت هستند ، انما براساس دستور پزشک و نظارت سرپرست مربوطه / تعویض بگ کلستومی )
6) کمک درحفظ درجه حرارت طبیعی بدن ( استفاده از کیف آب گرم ، یخ ، پاشویه و غیره )
7) آماده سازی تخت ها ( با بیمار – بدون بیمار ) و برانکارد
8) کمک به بیمار در خروج از تخت و راه رفتن
9) کنترل علایم حیاتی ، جذب و دفع مایعات و ثبت در پرونده
10) گرفتن نمونه های آزمایشگاهی شامل : مدفوع ادرار ، خلط
11) حضور در هنگام تحویل بخش با حضور پرسنل شیفت و گزارش اقدامات انجام شده
12) انجام امور مربوط به مراقبت از جسد طبق موازین شرعی
13) برقراری ارتباط موثر و مداوم با مددجویان و پاسخ به آنها و ملاحظه کلیه تغییرات حال مددجویان و گزارش به سرپرست مربوطه و ارائه آموزش های لازم به مددجو و همکار زیرگروه
14) گزارش و ثبت مراقبت های انجام شده از بیماران در پرونده بالینی بیماران بر اساس اصول  گزارش نویسی
15- انجام آمادگیهای قبل و پس ازعمل جراحی براساس استانداردهای موجود : (کنترل شیو ناحیه عمل ، تمیز بودن ناحیه عمل ، کنترل نداشتن انگشتر ، زیورآلات ، دندان مصنوعی و سایر پروتزهای فلزی ، آمادگیهای روده ای و پوشاندن گان )
16- ) پذیرش آماده سازی مددجو جهت ترخیص و انتقال
17) آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی با رعایت منشور حقوق بیمار شامل ( برقراری ارتباط / دادن وضعیت مناسب به بیمار / برداشتن پوشش از محل معاینه و در معرض قرار دادن آن / حفظ محیط مناسب جهت معاینه / در دسترس قراردادن وسایل معاینه )
18) آماده کردن وسایل جهت استریلیزاسیون
19) انجام پروسیجرهایی مانند تعویض پانسمان ، انجام EKG ، کشیدن بخیه ، تزریقات ( عضلانی ، زیرپوستی ، داخل پوستی ، واکسیناسیون ) کمپرس ها تحت نظارت مسئول مربوطه
20) کمک در امر توانبخشی مددجو ( مانند کمک در بکار بردن چوب زیر بغل و پروتزها )
21) پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در رابطه با حفظ امنیت بیمار
22) شرکت در کلاس های ضمن خدمت / بازآموزی مصوب
23) انجام سایر امور محوله حرفه ای طبق دستور مسئول شیفت
 
شرح وظایف کمک بهیار در بخش :
    کمک بهیار فعالیت های مشروحه زیر را در امر مراقبت اولیه از بیمار به صورت خدمات غیرحرفه ای با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی ، تحت نظارت مسئول شیفت انجام می دهد :
1) کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
2) تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو برحسب صلاحدید سرپرست مربوطه شامل :
- حمام دادن یا کمک درحمام کردن
- دهان شویه 
- امور نظافتی مانند شستن دست وصورت
- کوتاه کردن ناخن ها
- تعویض البسه 
- مرتب کردن مددجو
- ماسـاژ
- تغییر وضعیت و شیـو
3) کمک در خوردن غذا به مددجویانی که قادر به این کار نیستند
4) دادن لگن و لوله به مددجویان بنا به نیاز مددجو و شست و شوی ضدعفونی آنها با رعایت اصول بهداشتی ، جمع آوری نمونه خون ، ادرار ، مدفوع
5) کمک به مددجو در حرکت و نقل و انتقالات ( راه رفتن ، انتقال به برانکارد و صندلی چرخدار)
6) آماده کردن وسایل لازم جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستار ( مانند وسایل پانسمان و ... )  جمع آوری آنها پس از اتمار کار / شست و شوی وسایل و در صورت لزوم انتقال بر حسب سیاست بیمارستان به مرکز استریلیزاسیون
7) آماده کردن تخت ها ( با یا بدون بیمار ) و برانکارد
8) شمارش ملحفه و البسه قبل از تحویل به رختشویخانه و هنگام تحویل گرفتن آنها
9) آماده کردن بیمار برای معاینه پزشک شامل : برقراری ارتباط / دادن وضعیت مناسب به بیمار/ حفظ محیط مناسب برای معاینه / برداشتن پوشش و در معرض قراردادن عضو مورد معاینه / در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز جهت معاینه یا رعایت موازین شرعی و اصول طرح انطباق امور پزشکی به شرع
10) پاکیزه نگهداشتن کلیه وسایل و تجهیزات پزشکی موجود ( تخت بیمار ، میز بیمار ، مانیتورها ، وسایل کمک تنفسی )
11) مراقبت در حفظ و نظم و نظافت بخش و پاکیزگی کلیه لوازم بخش
12) تحویل وسایل بخش طبق روتین در هر شیفت
13) خالی کردن پگ های ادراری ، درنهای مختلف ، شیشه های ساکشن و نظافت و ضدعفونی آن
14) مشارکت و انجام انما بیماران طبق دستور و روتین بخش
15) انجام مراقبت از جسد طبق موازین شرعی
16) پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در رابطه با حفظ امنیت بیمار
17) کمک در امر توانبخشی مددجو ( کمک در بکار بردن چوب زیربغل و ... )
18) حفظ و نگهداری وسایل و اموال شخصی بیمار طبق سیاستهای مرکز
19) انجام امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطه
 
 
 
شرح وظایف منشی در بخش :
 منشی بخش پرستاری مسئولیت انجام کلیه اموردفتری بخش را زیرنظر مستقیم سرپرستارعهده دار میباشد 
1- کسب دستور و برنامه کار از سرپرستار با پرستار مسئول
2- انجام امور اداری مربوط به پذیرش ، بستری و ترخیص بیماران شامل :
- راهنمایی بیماران در موقع بستری به اطاق ، گرفتن لباس ، اشیاء قیمتی و ...... بیمار و تحویل  به خانواده طبق ضوابط مرکز
- دریافت پرونده بیمار هنگام پذیرش
- آماده کردن پرونده بیماران بخش
- تکمیل روزانه کلیه فرمها و اوراق پرونده با مشخصات بیمار
- کنترل روزانه و نگهداری پرونده بیماران ، انطباق آزمایشات و ...
- گرفتن وقت برای بیماران بستری جهت انجام برخی آزمایشات ، عکس و ... در داخل یا خارج مرکز
- جمع آوری و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و تحویل به حسابداری بیمارستان
- کنترل برگ خروج بیماران در موقع ترخیص
- تحویل کلیشه رادیولوژی و بقیه اوراقی که باید در موقع خروج به بیمار داده شود
 
3- مرتب نگهداشتن ایستگه پرستاری و آماده کردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش از قبیل برگه علائم حیاتی ، درخواست آزمایش و غیره
4- تنظیم اوراق اداری و درخواستهای مختلف در صورت لزوم ارسال و پیگیری آن به بخشها و سایر قسمت های اداری ، درمانی و خدماتی مرکز شامل :
- تهیه آمار روزانه بیماران 
- تهیه لیست رژیم غذایی بیماران و ارسال به امور تغذیه بیمارستان  
- آماده کردن یادداشتهای موردنیاز بخش ( نوشتن ، تایپ ، تکثیر ) پاکنویس برنامه کاری کارکنان و ارسال به دفتر پرستاری 
 
- فرستادن اوراق مشاوره پزشکی و اوراق مختلف به بخشها و دفتر پرستاری 
- آماده نمودن و نوشتن برگ درخواست های انبار ، خریدهای مستقیم ، تعمیرات و پیگیری امورمربوط به آن
- ثبت و ورود اطلاعات و نسخه دارویی و درخواستهای آزمایشگاهی در رایانه
5- پاسخ به تلفن ها ، دریافت و رساندن پیغام به پزشکان ، کادر پرستاری و بیماران
6- رسیدگی به مشکلات و سوالات بیمار و خانواده در امور پذیرش و ترخیص
7- شرکت در دوره های آموزش شغلی
8- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 
شرح وظایف بیماربـر در بخش :
    بیمار بر فردی است که مسئولیت خدمات مربوط به نقل و انتقال وسایل ، تجهیزات و بیماران در بخش و یا سایر واحدها با رعایت ضوابط و مقررات و آئین نامه انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرع را بعهده دارد . وظایف بیمار بر با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بشرح ذیل می باشد :
1) کسب دستور و برنامه کار از پرستار
2) کمک و همراهی در آماده نمودن بیمار برای انتقال به اطاق عمل ، رادیولوژی و سایر قسمت ها     تحت نظارت پرستار
3) کمک و همراهی جهت انجام مشاوره ، آزمایشات ، رادیوگرافی ها و ... در خارج از مرکز
4) کمک و همراهی کارکنان پرستاری در چرخش بیمار در تخت ، پائین آمدن از تخت ، راه رفتن ، بکاربردن چوب زیر بغل ، عصا ، صندلی چرخدار و برانکارد تحت نظارت پرستار
5) بردن پرونده و برگه های عکس برداری و ... از بخش ها به رادیولوژی و سایر قسمت ها در معیت بیمارانی که قادر به راه رفتن می باشند .
6) حفظ ، نگهداری و ایمنی بیمار در هنگام نقل و انتقال
7) انتقال جسد از بخش به سردخانه
8) نقل و انتقال سفارشات از داروخانه ، انبار و ... به بخش
9) بردن نمونه های مختلف از قبیل : ادرار ، مدفوع و ... به آزمایشگاه
10) گرفتن جواب آزمایشات ، عکسبرداری و ... و تحویل به بخش
11) کنترل صحت کارکرد برانکارد ، صندلی چرخدار ( وسایل کار ) و گزارش به سرپرستار و پیگیری تعمیر وسایل
12) انجام سایر امور محوله طبق دستور سرپرست مربوطه
 
 

شرح وظایف پرستاران بخش :
- در هنگام تحویل گزارشات بالینی انجام شود
2- مانیتورینگ دقیق بیمار
3- دادن دارو و تنظیم دقیق قطرات سرم
4- کنترل علایم حیاتی هر دو ساعت یکبار ( BP , RR , PR , T )
5- تسکین درد و آرام کردن بیمار و توجه به وضعیت روحی بیمار
6- چک کردن اینکه کدام قسمت بیمار دچار پاراپلژی شده و دیدن سی تی اسکن بیمار و توجه به اینکه کدام قسمت از مغز درگیر شده و دانستن این مطلب که بیمار دچار CVA است یا ICH .
7- در فعالیت های آموزشی بخش و بیمارستان حضور فعال داشته باشند
8- بر روی کلیه سرم ها ، آنزیوکت ها و پانسمان ها تاریخ و ساعت نوشته شده و در روی سرم ها زمان شروع و زمان خاتمه و داروی اضافه شده به سرم هم ذکر می گردد
9- موازین شرعی و اخلاقی از طرف پرسنل و ارتباط با بیمار کاملاً رعایت می گردد
10- درخواست و چک آزمایشات درخواستی لازم برای بیماران و اعلام آزمایشاتی که مشکل یا موردی دارند به پزشک مربوطه
11- اطلاع دادن مشکلات بیمار به پزشک مربوطه
12- حتی الامکان از گرفتن و اجرای دستورات تلفنی از پزشک خودداری گردد و چنانچه گزارش و دستورات تلفنی اجرا گردید در اولین فرصت توسط پزشک مکتوب و مهر گردد
13- به علت کمبود نیرو در شیفت ها تقسیم کار بر مبنای هر 5/2 تخت یک پرستار می باشد
14- هر پرستار مؤظف به مطالعه دقیق و کامل پرونده بیمار خود بوده و از وضعیت بیماران دیگر نیز بی اطلاع نباشد
15- برگه درخواست آزمایش ممهور به مهر پرستار و پزشک همراه با نام و نام خانوادگی و ساعت درخواست آزمایش و نام بخش و شماره تخت و تاریخ درخواست دو برگی پر شده و یک برگ به آزمایشگاه فرستاده و برگه دیگر در پرونده نگهداری می شود .
 
تعداد بازديد اين صفحه: 4658
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19079229 تعداد بازديد زيرپورتال: 402013 اين زيرپورتال امروز: 315 سایت در امروز: 9242 اين صفحه امروز: 1