زایشگاه بیمارستان شهید بهشتی  

مسئول بخش:خانم زینب سیدی فر
تعداد تخت:8 عدد
تعداد ماما:27نفر
تعداد کارشناس مادران:1 نفر
تعداد بهیار:3 نفر
تعداد کمک بهیار:1 نفر
تعداد منشی:1 نفر
نیروی خدمات:4 نفر
تعداد بازديد اين صفحه: 3942
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19079380 تعداد بازديد زيرپورتال: 402027 اين زيرپورتال امروز: 314 سایت در امروز: 9393 اين صفحه امروز: 2