بخش اطفال بیمارستان شهید بهشتی
 

مسئول بخش:خانم سرور دارخوین

تعداد تخت:20 عدد
تعداد پرستار:8 نفر
تعداد ماما:2 نفر
تعداد بهیار:4 نفر
تعداد کمک بهیار:1 نفر
تعداد منشی:1 نفر
نیروی خدمات:4 نفر
تعداد بازديد اين صفحه: 5025
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19079607 تعداد بازديد زيرپورتال: 402036 اين زيرپورتال امروز: 323 سایت در امروز: 9620 اين صفحه امروز: 2