خدمات

   مسئول واحد خدمات:آقای رضا یوسفی

    شرح وظایف مسئول خدمات

 
   نوشتن برنامه کاری پرسنل کلیه خدمات
 
       برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی بیمارستان
 
       تعیین محل کار خدمتگزاران و نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعات شیفت آنها
 
       نظارت و کنترل دقیق نسبت به تفکیک و جمع آوری زباله های عفونی و غیر عفونی به همراه کارشناس بهداشت محیط
 
       راهنمایی دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان
       تهیه گزارشات لازم و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه
 
       نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی
 
       سرکشی مداوم از قسمت های مختلف بیمارستان با هماهنگی کارشناس بهداشت محیط
  
       نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدماتی
 
       انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
تعداد بازديد اين صفحه: 3218
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19080137 تعداد بازديد زيرپورتال: 402064 اين زيرپورتال امروز: 328 سایت در امروز: 10150 اين صفحه امروز: 1