منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اسلایدر
بازديدها
بنر
تقويم
جستجو
کارگاه آموزش
کمیته های بیمارستانی
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
منوی فوتر
ورود كاربران
ورود
کمیته های بیمارستانی
1398/9/16 شنبه
جلسه تیم مدیریت آموزش بیمارستان شهید بهشتی برگزارشد
در این جلسه که با حضور دکتر آبخو ریاست بیمارستان و تیم مدیریت بیمارستان برگزار شد اهداف آموزشی و افق فعالیتهای آموزشی توسط آقای ملیحی معاون آموزش بیمارستان تشریح شد و درباره آن بحث و تبادل نظر شد.

.