منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اسلایدر
بازديدها
بنر
تقويم
جستجو
کارگاه آموزش
کمیته های بیمارستانی
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
منوی فوتر
ورود كاربران
ورود
کمیته های بیمارستانی
1398/9/16 شنبه
کمیته درآمد بیمارستان شهیدبهشتی دردفتر ریاست برگزار شد
کمیته درآمد بیمارستان شهیدبهشتی با حضور دکتر شعبانی معاونت ،مهندس ایواز مدیر وخانم اسماعیل زاده مترون بیمارستان شهیدبهشتی در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد.

.