منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اسلایدر
بازديدها
بنر
تقويم
جستجو
کارگاه آموزش
کمیته های بیمارستانی
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
منوی فوتر
ورود كاربران
ورود
کمیته های بیمارستانی
1398/5/6 یکشنبه
کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای تشکیل شد
کمیته اخلاق پزشکی ورفتار حرفه ای با حضور مدیران و مسئولین واحدهای مرتبط در بیمارستان شهید بهشتی برگزار شد.

.