منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اسلایدر
بازديدها
بنر
تقويم
جستجو
کارگاه آموزش
کمیته های بیمارستانی
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
منوی فوتر
ورود كاربران
ورود
کمیته های بیمارستانی
1398/5/6 یکشنبه
کمیته درآمد وکسورات برگزار شد
کمیته درآمد و کسورات باحضور مهندس ایواز و مسئولین بخشهای مختلف بیمارستان برگزار شد.

.