سه‌شنبه 19 اسفند 1399  

کمیته ها

برگزاری کمیته درامد

کمیته درآمد بیمارستان شهید بهشتی به منظور بررسی مشکلات واحد درآمد بیمارستان در دفتر ریاست برگزار شد

1399/12/2 شنبه
برگزاری کمیته درامد
نسخه قابل چاپ