مسئول بخش:خانم لیلا جابرهاشمی 
تعداد تخت:20 عدد
تعداد پرستار:16 نفر
تعداد بهیار:3 نفر
تعداد کمک بهیار:2 نفر
تعداد منشی:1 نفر
نیروی خدمات:3 نفر
تعداد بازديد اين صفحه: 6226
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30942245 تعداد بازديد زيرپورتال: 685949 اين زيرپورتال امروز: 782 سایت در امروز: 28539 اين صفحه امروز: 2