سه‌شنبه 2 مرداد 1403  
1399/11/23 پنجشنبه

مسئول بخش زایشگاه و پست پارتوم : سرکار خانم سیدی فر
 
شرح وظایف بخش زایشگاه و پست پارتوم
 
بخش زایشگاه بیمارستان شهید بهشتی از دو قسمت لیبر ،ادمیت و پست پارتوم تشکیل شده است  با داشتن 15تخت بستری درحال حاضر تنها زایشگاه دولتی فعال

در سطح شهرآبادان بوده که دارای
   33 ماما می باشد  که ماهانه از 200تا 300 بیمار در این بخش بستری وزایمان طبیعی یا سزارین   شده و  تحت نظر  قرار میگیرند


بیمارانی که زایمان طبیعی داشته اند بعد از اینکه یک ساعت در اتاق زایمان تحت نظر بودند به همراه نوزاد خود به بخش پست پارتوم منتقل میشوند و طرح
  roming in 


یا هم اتاقی مادر ونوزاد و شیردهی و آموزش شیردهی ،ادمین یا پذیرش بیماران جدید ،کنترل خونریزی ، کنترل نوزاد ، آموزش شیردهی و بهداشت کودک و مادر


گزارش نویسی پیگیری آزمایشات و خونگیری ، پیگیری و تزریق رگام ، پیگیری سونوگرافی و یا مشاوره مورد نیاز بیماران ، کنترل بیماران بعد
 از زایمان تا ترخیص