مسئول واحد :خانم مهرنوش سعادتی نیا

کارشناس : خانم فرزانه ملان


شرح وظایف:


1-بررسی و اصلاح فرایندهای بیمارستان در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان

2-تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و پشتیبانی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک)

3-تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری ،قابل دستیابی و زمان دارجهت فرایند های مختلف بیمارستان

4-پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات ومداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

5-تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت

6-تدوین ونظارت بر اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان

7-تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

8-تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

9-پیگیری و نظارت بر اجرای استانداردهای اعتباربخشی در کلیه ی واحدهای بیمارستان

10-تدوین برنامه ی عملیاتی سالیانه در راستای اهداف استراتژیک بیمارستان و مطابق با استانداردهای اعتباربخشی

11-ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان 

12-نظارت بر نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی

13-اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان

14-ابلاغ وهماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحد های مختلف بیمارستان 

15-پایش کمیته های بیمارستانی و پیگیری اجرای مصوبات

16-مدیریت وب سایت و پرتال حاکمیت خدمات بالینی و اعتباربخشی (شامل طراحی ، توسعه طرح،تدوین محتوا ،آپلود مطالب)
تعداد بازديد اين صفحه: 4313
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30939017 تعداد بازديد زيرپورتال: 685855 اين زيرپورتال امروز: 698 سایت در امروز: 25311 اين صفحه امروز: 1