مسئول تدارکات: علی اصغر بهجاری

کارپرداز: احمد جیشی

شرح وظایف:

- نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی.

- پیش بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی.

- همکاری در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه ها. 
- بررسی اسناد مربوط به خرید و تایید آنها. 
- امضاء پیش نویسها و مکاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستی. 
- بررسی اطلاعات جمع آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگی ها. 
- شرکت در کمیسیونهای مختلف مربوط به کارپردازی. 
- تشریک مساعی با مقام مافوق در انجام وظایف محوله.

- تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق.

- انجام سایر امور محوله
 

روند کار واحد تدارکات :

- خرید کلیه اقلام وموارد مورد نیاز مرکز

- تامین نیازهای قسمتهای مختلف

- بررسی و کسب اطلاعات جامع در خصوص نیازها

- نماینده سازمان در مذاکرات و انعقاد قراردادها

- مسئول تعیین منبع خرید

- مسئول بررسی قیمت و شرایط خرید و دریافت ضمانتنامه ها و سایر موارد خرید

- حمایت از واحدهای تحت پوشش از طریق پیگیری مداوم و تنظیم تجهیزات و خدمات

- تهیه و شناسایی و تعیین جایگزینی مطمئن برای عرضه کالا و خدمات
- خرید عاقلانه و رقابتی

- مسئول کمک به بهبود و توسعه سیاست ها و روش هایی است که رسیدن به اهداف دیگر را به نازل ترین قیمت میسر نماید
 
تعداد بازديد اين صفحه: 3062
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30940217 تعداد بازديد زيرپورتال: 685885 اين زيرپورتال امروز: 727 سایت در امروز: 26511 اين صفحه امروز: 1