تاریخچه بیمارستان شهید بهشتی (ره)شهرستان آبادان

این بیمارستان در سال 1328 تاسیس گردید.نام اولیه این بیمارستان شیر وخورشید سرخ آبادان که تحت پوشش هلال ااحمر بوده است که در محل جغرافیایی غربی می باشد.از دوقسمت یتیم خانه –اورژانس وبخش  بستری درمصوبه شورای انقلاب که به بخشنامه 1000 معروف می باشد  درسال1358به سازمان منطقه ای بهداری واگذار گردید.نام بیمارستان در سال 1359 به امدادگران ودر سال 1361 به نام بیمارستان آیت ا.... دکتر بهشتی تغییر نام یافت.

در سال 1328 به ترتیب سال شهرستان های تحت پوشش از نظر خدمات رسانی شامل خرمشهر ,شادگان ,ماهشهر,امیدیه,آغاجاری  وهندیجان بوده است.

در سال 1355-1354 خرمشهر وشادگان از این محدوده خارج گردیدند وقبل از این سالها امیدیه وآغاجاری نیزخارج شده بودند.در سال 1360 شهرستان خارک در طی چند سال گذشته که به محدوده آبادان اضافه شده بود از این محدوده خارج گردید. در سال 1362-1361 کلنگ وپی سازی بخش داخلی واتاق عمل زده شدودر سال 1363 به علت جنگ این بیمارستان غیر فعال ودر مهر 1367 مجدد افتتاح شد. که به چهل تختخوابه معروف می باشد ,شامل اورژانس ,داخلی ,اتاق عمل وزایشگاه  ودرسال 1372جراحی مردان وجراحی زنان ,ccu واطفال اضافه گردید . تا پایان آبان سال 1380 کلیه بخش ها به بیمارستان آیت ا...طالقانی آبادان  منتقل شدند.

ساختمان جدید اورژانس در سال 1382 پس از تخریب اورژانس قدیم افتتاح گردید.بخشهای دیالیز  ،تالاسمی  وفیزیوتراپی  واورژانس   تا سا ل1393  دایر بوده وازاسفند ماه کلیه بخشهای بستری بیماران علاوه بر بخشهای یاد شده نیز پس از بازسازی واحیا مجدد راه اندازی گردید .هم اکنون بیمارسان شهید بهشتی دارای بخشهای اتاق عمل ،زایشگاه ، اطفال ،جراحی زنان وجراحی عمومی( شامل جراحی  ارتوپدی ، مغز واعصاب ،.......)  ،داخلی ، ICU ، CCU  ، اورژانس ، فیزیو تراپی ، وکلینک  تخصصی  می باشد

 

 

تعداد بازديد اين صفحه: 3918
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19916785 تعداد بازديد زيرپورتال: 425273 اين زيرپورتال امروز: 1033 سایت در امروز: 38881 اين صفحه امروز: 2