شنبه 28 فروردین 1400  

کمیته ها

1399/12/2 شنبه

برگزاری کمیته درامد.

کمیته درآمد بیمارستان شهید بهشتی به منظور بررسی مشکلات واحد درآمد بیمارستان در دفتر ریاست برگزار شد.

.
کمیته درآمد بیمارستان شهید بهشتی به منظور بررسی مشکلات واحد درآمد بیمارستان در دفتر ریاست برگزار شد

در این جلسه علاوه بر دکتر صالحی ،دکتر شعبانی و مهندس ایواز ،آقای رامی مدیر امور مالی دانشکده و‌آقای دریس معاون ایشان نیز حضور داشتند

www.abadanums.ac.ir.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بيشتر