سه‌شنبه 19 اسفند 1399  

اخبار

1399/10/14 یکشنبه

سرویس دوره ای رایانه های بیمارستان.

انجام سرویس دوره ای رایانه های بیمارستان بمنظور جلوگیری از استهلاک قطعات.

.
سرویس دوره ای رایانه های بیمارستان و متعلقات مربوطه به منظور جلوگیری از استهلاک قطعات و بازده مفید ، توسط پرسنل واحد انفورماتیک انجام گردید

www.abadanums.ac.ir.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر